KUZU YEMLERİ

TANIM: Yoğun konsantre yem besisi yapılan işletmelerde, kuzuların 3 haftalık yaştan itibaren beslenmelerinde kullanılması amacıyla hazırlanmış, sindirilebilirliği yüksek protein kaynakları, vitaminler, izmineraller ve enerji açısından dengelenmiş karma bir yemdir.

ÖZELLİKLERİ
• Pelet formdadır.
• Erken sütten kesilecek kuzular için hazırlanmış bir yemdir.
• Kullanılması ve depolanması kolay olup, karıştırmaya gerek yoktur. Kuzuları erken dönemde yeme teşvik etmek için yüksek lezzettedir.
• Rumen gelişimini uyarmak için sindirilebilirliği yüksek ham maddeler kullanılarak üretilmiştir.
• Beyaz kas hastalığını önler.
• İdrar yolu taşları oluşumu riskini en aza indirmek amacıyla özel olarak formüle edilmiştir.

FAYDALAR!
• 15.günde yeme başlama ile sağlıklı ve hızlı gelişim sağlar,
• Rumen gelişimini hızlandırır.
• E.Coli benzeri gram negatif bakterilerin sebep olduğu ishal ve bazı bakteriyel enfeksiyonlardan koruyucu özelliktedir.
• Böbrek taşları' nın [İdrar taşları] oluşumunu engelleyici özelliktedir.

TANIM: 7-18 haftalık yaşlar arasındaki kuzuların beslenmesinde kullanılan ve ihtiyaçları olan protein, vitamin, mineral ve diğer besin maddeleri ile katkı maddelerini içeren bir karma yemdir.

ÖZELLİKLERİ
• Kullanılması ve depolanması kolay bir yem olup, karıştırmaya gerek yoktur.
• İşkembenin gelişimini uyarmak için yüksek sindirilebilirlikteki ham maddelerle üretilmiştir.
• Sağlıklı ve hızlı büyüme için gerekli tüm besin maddelerinin dengeli bileşimini sağlar.
• Pelet formda olması nedeniyle yemden yararlanmayı yükseltir ve yem israfını önler.

FAYDALAR!
• Hızlı bir büyüme ve kas gelişimi sağlar.
• Erken sütten kesme ve anadan daha çok süt alımına olanak sağlar.
• Protein, vitamin ve minerallerce dengelenmiştir.
• İdrar yolu taşları oluşumunu azaltır.
• Yapağı veriminin yükselmesini sağlar.
• Pelet formda olması dolayısıyla tek başına verilebilir.
• Kullanımı kolaydır.
• Ekonomiktir.

TANIM: 7-18 haftalık yaşlar arasındaki kuzuların beslenmesinde kullanılan ve ihtiyaçları olan protein, vitamin, mineral ve diğer besin maddeleri ile katkı maddelerini içeren bir karma yemdir.

ÖZELLİKLERİ
• Kullanılması ve depolanması kolay bir yem olup, karıştırmaya gerek yoktur.
• İşkembenin gelişimini uyarmak için yüksek sindirilebilirlikteki ham maddelerle üretilmiştir.
• Sağlıklı ve hızlı büyüme için gerekli tüm besin maddelerinin dengeli bileşimini sağlar.
• Pelet formda olması nedeniyle yemden yararlanmayı yükseltir ve yem israfını önler.

FAYDALAR!
• Hızlı bir büyüme ve kas gelişimi sağlar.
• Erken sütten kesme ve anadan daha çok süt alımına olanak sağlar.
• Protein, vitamin ve minerallerce dengelenmiştir.
• İdrar yolu taşları oluşumunu azaltır.
• Yapağı veriminin yükselmesini sağlar.
• Pelet formda olması dolayısıyla tek başına verilebilir.
• Kullanımı kolaydır.
• Ekonomiktir.