KÜÇÜKBAŞ SÜT YEMLERİ

TANIM: Sağmal koyunların beslenmesinde kullanılan ve ihtiyaçları olan protein, vitaminler, mineraller ve enerjiyi yeterli miktarda içeren bir karma yemdir.

ÖZELLİKLERİ
• Kullanılması ve depolanması kolay bir yem olup, karıştırmaya gerek yoktur.
• Sağmal koyunlar için gerekli ve yeterli enerjiyi içerir. Protein, mineraller ve vitaminlerle dengelenmiştir.
• Dengeli beslenme, sağlıklı ve hızlı büyüme ve süt verimi için gerekli tüm ihtiyaçları karşılar.

FAYDALAR!
• Geç sütten kesilip az yem tüketmiş zayıf kuzuları kısa zamanda kesim ağırlığına getirir.
• İyi mera ve kaba yemin bulunduğu yerlerde az miktarda konsantre yem ile uzun süreli bir beside yüksek performans sağlar.
• Sağlıklı, iri ve güçlü damızlıklar yetiştirilmesini sağlar.
• Yapağı kalitesini yükseltir.
• İdrar yolu taşı oluşumunu azaltır.
• C.P. 5631 Yemi, yüksek enerji içeriğine sahip olduğu için arpa ve benzeri ham maddelerin ilave kullanımını gerektirmez.
• Pelet olması nedeniyle kullanımı kolaydır, yemden yararlanmayı yükseltir ve yem israfını önler.
• Ekonomiktir.
• C.P. 5641 / 7641 Yemi, Flushing döneminde kullanılan koyunlarda ikizlik oranını arttırır.