DÜNYA'DA CP

Faaliyetlerine 1921 yıl ında Tayland' da başlayan;
C.P. Grup, başlangıçta bir Tarım - Ticaret şirketi iken bugün, başta Cin olmak üzere, gelişmekte olan ülkelere ve Avrupa ' ya odaklanan uluslararası bir Tarım - Sanayi ve teknoloji şirketi haline gelmiştir.

Halen, başta tarımsal sanayi olmak üzere, tohum - gübre, sanayi, deniz ür ünler i, uluslararası ticaret, pazarlama - dağıtım, petrokimya, telekominikasyon, otomotiv - sanayi ve emlakçılık gibi 9 ayrı iş kolunda faaliyetlerini sürdüren C.P. Grup, dünya genelindeki yatırımlarında çalışan 300.000'i aşkın personeliyle $33 milyar ciroya ulaşmıştır.

Tarımsal sanayi de, yıllık 27,5 m ilyon ton yem üretimiyle dünyan ın en büyük yem üreticisi olan C.P. Grup, haftalık 30 milyon etlik civciv üretimiyle de Dünyada 2. sırayı almaktadır.
Ayrıca C.P. Grup, dünyanın en büyük deniz ürünleri ihracatçısıdır.