BÜYÜKBAŞ BESİ YEMLERİ

TANIM: 8 aylık yaştaki danaların ve/veya iskelet yapısını oluşturmuş fakat kas gelişimini tamamlayamamış olan ergin sığırların 2 aylık besi başlangıç yemi [C.P.-3811/5811] tüketiminden sonra kesim öncesi 45. güne kadar beslenmeleri için hazırlanmış bir karma yemdir.

ÖZELLİKLERİ
• Pelet formdadır. [Toz formu da mevcuttur] Kullanımı ve depolaması kolaydır. Kaba yemler ile birlikte kullanıma uygundur.
• İyi bir canlı ağırlık artışı ve sağlıklı büyümenin sürdürülmesi için gerekli tüm besin maddelerini içerir.
• Subakut Rumen Asidozu [SARA] ve ishalden korunmak için tampon maddeler ilave edilmiştir.

FAYDALAR!
• İyi bir besi için gerekli vücut yapısının oluşturulması ve sağlıklı bir şekilde sürdürülmesini sağlar.
• Besiye alınan hayvanda yoğun yemleme ile oluşabilecek problemlerin oluşmasını önler.
• Az yemle yüksek canlı ağırlık alınması için gerekli yüksek enerji ile besi süresinin kısalmasını sağlar.
• Karlı bir besi için gerekli sağlıklı ve hızlı büyümeyi gerçekleştirir.

TANIM: 8 aylık yaştaki danaların ve/veya iskelet yapısını oluşturmuş fakat kas gelişimini tamamlayamamış olan ergin sığırların 2 aylık besi başlangıç yemi [C.P.-3811/5811] tüketiminden sonra kesim öncesi 45. güne kadar beslenmeleri için hazırlanmış bir karma yemdir.

ÖZELLİKLERİ
• Pelet formdadır. [Toz formu da mevcuttur] Kullanımı ve depolaması kolaydır. Kaba yemler ile birlikte kullanıma uygundur.
• İyi bir canlı ağırlık artışı ve sağlıklı büyümenin sürdürülmesi için gerekli tüm besin maddelerini içerir.
• Subakut Rumen Asidozu [SARA] ve ishalden korunmak için tampon maddeler ilave edilmiştir.

FAYDALAR!
• İyi bir besi için gerekli vücut yapısının oluşturulması ve sağlıklı bir şekilde sürdürülmesini sağlar.
• Besiye alınan hayvanda yoğun yemleme ile oluşabilecek problemlerin oluşmasını önler.
• Az yemle yüksek canlı ağırlık alınması için gerekli yüksek enerji ile besi süresinin kısalmasını sağlar.
• Karlı bir besi için gerekli sağlıklı ve hızlı büyümeyi gerçekleştirir.

TANIM: Besi sığırlarının kesimden önceki son 45 gün içerisinde kullanılması önerilen, en yüksek karkas ağırlığı ve en yüksek et kalitesini sağlamak amacıyla formüle edilmiş özel bir karma yemdir.

ÖZELLİKLERİ
• Pelet formdadır. [Toz formu da mevcuttur] Kullanımı ve depolaması kolaydır. Kaba yemler ile birlikte kullanıma uygundur.
• İyi bir canlı ağırlık artışı ve sağlıklı büyümenin sürdürülmesi için gerekli tüm besin maddelerini içerir.
• Subakut Rumen Asidozu [SARA] ve ishalden korunmak için tampon maddeler ilave edilmiştir.

FAYDALAR!
• Besi sonuna özel yüksek enerji içeriği sayesinde yemden yararlanmayı iyileştirir ve günlük canlı ağırlık kazancını yükseltir.

TANIM: Besi sığırlarının kesimden önceki son 45 gün içerisinde kullanılması önerilen, en yüksek karkas ağırlığı ve en yüksek et kalitesini sağlamak amacıyla formüle edilmiş özel bir karma yemdir.

ÖZELLİKLERİ
• Pelet formdadır. [Toz formu da mevcuttur] Kullanımı ve depolaması kolaydır. Kaba yemler ile birlikte kullanıma uygundur.
• İyi bir canlı ağırlık artışı ve sağlıklı büyümenin sürdürülmesi için gerekli tüm besin maddelerini içerir.
• Subakut Rumen Asidozu [SARA] ve ishalden korunmak için tampon maddeler ilave edilmiştir.

FAYDALAR!
• Besi sonuna özel yüksek enerji içeriği sayesinde yemden yararlanmayı iyileştirir ve günlük canlı ağırlık kazancını yükseltir.

TANIM: Arpa, mısır ve buğday gibi yüksek enerji içeriğine sahip tahıllara dayalı besi yapan işletmelerde, toplam rasyonu dengelemeye yönelik olarak hazırlanmış yüksek oranda protein, vitamin ve mineral içeren bir konsantre yemdir.

ÖZELLİKLERİ
• Pelet formdadır, kullanımı ve depolaması kolaydır.
• Ekonomiktir. İşletme içi ham madde kaynaklarını etkili biçimde verime dönüştürülmesini sağlar.
• Ham Protein içeriği en az% 30'dur.
• Hazırlanmasında kullanılan protein kaynakları yüksek sindirilebilirliktedir.
• Hayvan başına 1 kg kullanılması, besi sığırlarının tüm vitamin ve izmineral ihtiyaçlarını karşılamak için yeterlidir.
• Tavsiye edildiği şekilde kullanıldığında tahılların protein eksikliğini tamamlar ve günlük canlı ağırlık kazancını arttırır.
• Yüksek tahıl tüketiminin oluşturabileceği subakut rumen asidozu riskini azaltmak için tampon maddeler ile desteklenmiştir.

FAYDALAR!
• Kullanımı kolaydır, hayvan başına önerilen C.P.-5082 ve C.P.-5084 miktarı besi boyunca sabittir.
• Besiye alınan hayvanların konsatre yem ağırlıklı beslenmesine bağlı oluşabilecek problemlerin oluşmasını önler.
• Günlük canlı ağırlık kazancını arttırır, besi sığırlarının yemden yararlanma yeteneğini iyileştirir.
• Az yemle yüksek canlı ağırlık alınması için gerekli yüksek sindirilebilirlikteki protein içeriğine bağlı olarak besi süresini kısaltır.
• Besi işletmelerinin elinde bulunan ham maddelerin rasyonel besleme prensipleri içerisinde en ekonomik şekilde kullanılmasını sağlar.