KÜÇÜKBAŞ BESİ YEMLERİ

TANIM: Besiye alınan kuzuların 7.aya kadar beslenmesinde kullanılan ve ihtiyaçları olan protein, vitamin, mineral ve diğer besin maddeleri ile katkı maddelerini içeren bir karma yemdir.

TANIM: Besiye alınan toklularla 7. aydan sonraki damızlık kuzuların 12.Aya kadar beslenmesinde kullanılan ve koyunlarda flushing dönemi boyunca, koçlarda koç katımı boyunca kullanılabilecek ve başlıca ihtiyaçları olan protein, vitaminler, mineraller ve enerji ihtiyaçlarını yeterli miktarda içeren bir karma yemdir.

ÖZELLİKLERİ
• Kullanılması ve depolanması elverişli bir yem olup, karıştırmaya gerek yoktur.
• Protein, enerji, mineraller ve vitaminlerle dengelenmiştir.
• Dengeli beslenme, sağlıklı ve hızlı büyüme için gerekli tüm ihtiyaçları karşılar.
• Arpa ve diğer hammaddelerle kolay karışır.

FAYDALAR!
• Geç sütten kesilip az yem tüketmiş zayıf kuzuları kısa zamanda kesim ağırlığına getirir.
• İyi mera ve kaba yemin bulunduğu yerlerde az miktarda konsantre yem ile uzun süreli bir beside yüksek performans sağlar.
• Sağlıklı, iri ve güçlü damızlıklar yetiştirilmesini sağlar.
• Yapağı kalitesini yükseltir.
• İdrar yolu taşı oluşumunu azaltır.
• C.P. 5631 Yemi, yüksek enerji içeriğine sahip olduğu için arpa ve benzeri ham maddelerin ilave kullanımını gerektirmez.
• Pelet olması nedeniyle kullanımı kolaydır, yemden yararlanmayı yükseltir ve yem israfını önler.
• Ekonomiktir.
• C.P. 5641 / 7641 Yemi, Flushing döneminde kullanılan koyunlarda ikizlik oranını arttırır.

TANIM: Besiye alınan toklularla 7. aydan sonraki damızlık kuzuların 12.Aya kadar beslenmesinde kullanılan ve koyunlarda flushing dönemi boyunca, koçlarda koç katımı boyunca kullanılabilecek ve başlıca ihtiyaçları olan protein, vitaminler, mineraller ve enerji ihtiyaçlarını yeterli miktarda içeren bir karma yemdir.

ÖZELLİKLERİ
• Kullanılması ve depolanması elverişli bir yem olup, karıştırmaya gerek yoktur.
• Protein, enerji, mineraller ve vitaminlerle dengelenmiştir.
• Dengeli beslenme, sağlıklı ve hızlı büyüme için gerekli tüm ihtiyaçları karşılar.
• Arpa ve diğer hammaddelerle kolay karışır.

FAYDALAR!
• Geç sütten kesilip az yem tüketmiş zayıf kuzuları kısa zamanda kesim ağırlığına getirir.
• İyi mera ve kaba yemin bulunduğu yerlerde az miktarda konsantre yem ile uzun süreli bir beside yüksek performans sağlar.
• Sağlıklı, iri ve güçlü damızlıklar yetiştirilmesini sağlar.
• Yapağı kalitesini yükseltir.
• İdrar yolu taşı oluşumunu azaltır.
• C.P. 5631 Yemi, yüksek enerji içeriğine sahip olduğu için arpa ve benzeri ham maddelerin ilave kullanımını gerektirmez.
• Pelet olması nedeniyle kullanımı kolaydır, yemden yararlanmayı yükseltir ve yem israfını önler.
• Ekonomiktir.
• C.P. 5641 / 7641 Yemi, Flushing döneminde kullanılan koyunlarda ikizlik oranını arttırır.