BÜYÜKBAŞ SÜT YEMLERİ

TANIM: Düvelerin 6 aylık yaştan gebeliğin son 2 ayına kadarki dönemde kullanılması önerilir. Düvelerin istenen canlı ağırlığa zamanında gelmelerini sağlamak için gerekli olan vitamin, mineral ve diğer besin maddelerinin tümünü sağlayan, sindirilebilirliği yüksek enerji ve bitkisel protein kaynakları kullanılarak hazırlanmış karma bir yemdir.

ÖZELLİKLERİ
• Kullanımı kolaydır, herhangi bir karıştırma gerekmez.
• Düvelerin yem tüketimlerini arttıracak lezzettedir.
• Yemden yaralanmayı arttırır, sindirilebilirliği yüksek Bitkisel Protein kaynakları içermektedir.
• Düvelerin sağlıklı ve hızlı gelişimi sağlamak için gerekli besin maddelerini dengeli oranlarda temin eder.
• A. D ve E vitaminleri ve organik mineraller yönünden zenginleştirilmiştir.

FAYDALAR!
• Düvelerin uygun zamanda ilk kızgınlığa gelmeleri için gerekli, dengeli büyümeyi sağlar.
• Önerilen program dahilinde verildiğinde, 6 aylıktan tohumlamaya kadarki [127 cm cidago yüksekliği] uygun meme gelişimine yardımcı olur.
• Memenin yağlanmasını engelleyerek damızlığınızın uzun yıllar yüksek verimde kalmasını sağlar.
• İlk buzağılamada karşılaşılabilecek güç doğum problemlerini azaltır.

TANIM: Sindirilebilirliği yüksek, bitkisel protein ve enerji kaynakları kullanılmıştır. Sığırların gelecek sağım dönemine hazırlanmalarına yardımcı olmak amacıyla, özel olarak hazırlanmıştır.

ÖZELLİKLERİ
• Pelet formdadır.
• Kullanılması ve depolanması kolaydır.
• Hayvanın sağlığını ve üreme kabiliyetini koruyabilmesi için gerekli vitamin-mineral ve diğer besin maddelerini içerir. Organik mineral kaynakları ile desteklenmiştir.
• Ana karnındaki yavrunun [fötus) gelişimi için gerekli besin maddelerini içerir.
• İçerdiği Kalsiyum/ Fosfor oranı, doğum sonrası süt humması riskini azaltacak şekilde düzenlenmiştir.

FAYDALAR!
• Sağlıklı buzağı elde edilmesini sağlar,
• Süt Humması [doğum felci) riskini azaltır,
• Meme ödemi ve rahim iltihabı sorunlarını azaltır,
• Gebe sığırların aşırı yağlanmasını engeller,
• Son·un atılmasını [etene, eş) kolaylaştırır,
• Yağlı Karaciğer Hastalığı ve Ketozis Hastalığı görülme sıklığını azaltır.